شماره حساب ها

                                                    شماره حساب ها

    بانک سپه به نام شرکت اروم الکترونیک کلان شهر

   شماره حساب ۱-۱۸۳۷۹۷۴۶-۴۳-۱۲۲۶

        شماره شبا:۰۱ ۷۴۶۰ ۸۳۷۹ ۰۴۳۱ ۱۲۲۶ ۰۶۳۰ IR۴۰
                        

             شماره کارت مجازی:۸۸۲۱۱۰۱۰۸۱۷۰۶۲۷۳


شعبه شهید باکری -۱۲۲۶

                                                                    

                                                             

                                                                        

                                                                    

                                                                       

                                                                 

 

تمام حقوق برای شرکت اروم الکترونیک محفوظ است